Baumit systém s keramickým obkladem

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Vlastnosti systému

·       specifické architektonické ztvárnění

·       velmi odolný vůči mechanickému poškození

·       nízké náklady na údržbu

·       velmi dobré akustické vlastnosti

·       odstraňuje tepelné mosty

·       zajišťuje příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i létě

·       zateplení objektu je možné současně s renovací fasády

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Omezení při realizaci


S ohledem na trvalé statické zajištění systému a konečnou hmotnost kompletního systému se doporučuje použití systému především v soklových oblastech a v parteru budov (max. 4 NP).

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

 

 

http://www.baumit.com/pix/pixel.gif

Postup montáže


1) Založení tepelně izolačního systému


2) Lepení izolantu

Po přiložení a přitlačení desky k podkladu musí vzniknout lepený spoj na minimálně 60 - ti % plochy desky v pøípadì lepení polysytrenových desek Baumit EPS-F. Minerální deskys kolmými vlákny se lepí celoplošnì.


3) Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty

– min. 24 hodin.


4) Provádění základní vrstvy – 1. výztužná vrstva

Tuto vrstvu tvoří Baumit lepicí stěrka s vloženou Baumit sklotextilní síťovinou.


5) Montáž hmoždinek

Do dostatečně zavadlé výztužné vrstvy se osadí hmoždinky tak, aby talíř hmoždinky byl zapuštěn ve výztužné vrstvě.

Počet a druh závisí na jakosti podkladu a musí být stanoven statickým výpočtem na základě zkouškou zjištěné únosnosti hmoždinek.

Do výšky 2.NP doporučujeme použít nejméně o 50% více hmoždinek, v oblasti nad 2. NP pak nejméně dvojnásobný počet hmoždinek než u tepelně izolačního systému s povrchovou úpravou tenkovrstvými strukturálními omítkami.


6) Technologická přestávka pro vyzrání 1. výztužné vrstvy

Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2 - 3 dnech (vztahuje se na teplotu ≥ + 20ºC, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70% a tloušťku stěrky 2 – 3 mm, přičemž rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) míst).


7) Provedení 2. výztužné vrstvy

Tato vrstva se provádí celoplošně obdobně jako první armovací vrstva.


8) Technologická přestávka pro vyzrání 2. výztužné vrstvy

Za normálních podmínek je tato základní vrstva vyzrálá po 2 - 3 dnech (vztahuje se na teplotu ≥ + 20ºC, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70% a tloušťku stěrky 2 – 3 mm, přičemž rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) míst).


9) Lepení obkladových prvků

Šířka spáry je při obvyklém formátu 8 - 10 mm, při větších formátech (200 x 200 mm) je šířka spáry 10-15 mm.

Vzhledem k teplotní roztažnosti keramického obkladu musí být plocha fasády rozdělena dilatačními spárami do dílčích oblastí o max velikosti. 4 x 4 m. 


10) Technologická přestávka před spárováním obkladu

– min. 24 hodin.


11) Spárování obkladu