picture picture picture
picture Home  |  Kontakty  |  Zateplování budov  |  Stavebniny  |  Certifikáty  |  Realizace  |  Reference  |    ico picture
 
 

 

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

! jsme registrováni jako ODBORNÍ DODAVATELÉ v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

(program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech)
odkaz na registraci: http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-dodavatele/?s=1&st=%8A%EDpek+%C8estm%EDr&type=nazev

>> DETAILY ZATEPLOVÁNÍ <<

 • ochráníte vnější plášť budovy před degradací a statickým narušováním = delší životnost domu
 • odložením zateplení na příští léta dojde k prodražení investice (ceny stavebních prací a materiálů porostou – minimálně o inflaci)
 • vzroste Vám tržní hodnota bytů či domu
 • dojde k barevnému oživení fasády a dům získá lepší vzhledSYSTÉMY, NOVINKY, TRENDY V ZATEPLOVÁNÍ:

 • BAUMIT polystyren EPS-F® FOTO+INFO
 • BAUMIT mineral® (systém s vysokou paropropustností – izolant fasádní vata µ=2! a neomezenou požární odolností) FOTO+INFO
 • BAUMIT Open® (prodyšný polystyrenový systém (µ=10) vhodný pro novostavby!) FOTO+INFO
 • BAUMIT Open® plus (prodyšný šedý polystyren - o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti - systém vhodný pro novostavby!)
 • BAUMIT Open® S (systém vhodný pro pro zateplení vlhkého zdiva!s vysoce difuzní sanační lepicí stěrkou S, odolnou agresivním solím) FOTO+INFO
 • !Novinka! BAUMIT KlebeAnker® (systém kde odpadají tepelné mosty! – hmoždinkuje se předem!- na únosné zdivo kotvami KlebeAnker v rastru 6ks/m2. Open lep.stěrka W pak zaručí spojení izolantu s podkladem přes KlebeAnker, který vynáší únosnost zdiva do zat.systému) tip: lze použít na podklad cihla i beton FOTO+INFO
 • !Novinka! BAUMIT NANOPOR® (systém s finální omítkou s nanopóry-mikroskopicky hladký ale prodyšný povrch - samočistící efekt omítky - úspora nákladů na pravidené čištění) tip: vhodné pro lokality se zvýšeným výskytem řas a plísní
 • BAUMIT zateplovací systém s keramickým obkladem FOTO+INFO
 • BASF MultiTherm® NEO (polystyren s grafitem- o 20% lepší tepelný odpor izolantu) FOTO+INFO
 • TERRANOVA – weber.therm klasik (ve variantách EPS-F a mineral) a elastik (dle CZB A)
 • TERRANOVA – weber.therm clima (prodyšný polystyrenový systém(µ=10) vhodný pro novostavby!) FOTO+INFOPRO PANELOVÉ DOMY A ČLENY SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK:

Zateplení Vám můžeme realizovat i v případě, že nemáte naspořenou celou finanční částku. Ve spolupráci s finančním ústavem to umíme vyřešit způsobem měsíčních odvodů z fondu oprav a údržby na splácení úvěru, aniž by bylo nutné navýšit jednotlivým vlastníkům měsíční platby do tohoto fondu (vámi určený „nájem“ zůstane stále stejný), a aniž by byli vlastníci nuceni ručit svým bytem, potažmo celé společenství vlastníků celým domem.
Ve fondu oprav by stačila jako akontace pouze čtvrtina až třetina předpokládané celkové částky na zateplení – viz individuální kalkulace financování na objekt, kterou zdarma provádíme. Zajišťujeme také energetické audity a projekty
revitalizace panelových domů, poradenství k dotacím.

 

SKLADBA TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ETICS: 

POSTUP PROVEDENÍ VNĚJŠÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU (ETICS)

PŘÍKLAD:
(Fasádní polystyren EPS-F o tl. 100mm má tepelný odpor R = 2,5 m2k/W. (oproti současnému tep. odporu panel. stěny cca 0,3 m2k/W). Dojde tak k výrazné úspoře výdajů na vytápění a dále se zamezí postupné degradaci obvod.panelů fasády)

Postup provádění:


- fasádní lešení:
bude instalováno v souladu s platnými normami a BOZP
- příprava podkladu:
očištění stávajícího povrchu fasády a omytí tlakovou vodou
- založení systému:
na soklovou hliníkovou zákl.lištu upevněnou k podkladu soklovými hmoždinkami 3ks/bm a vzájemně spojenou soklovými spojkami
- lepení izolantu:
(vždy po obvodě desky a uvnitř bodově ve třech místech, aby bylo podlepeno min.40% plochy izolantu). Desky se osadí na sraz a v řadách nad sebou na vazbu. Postupuje se odspodu nahoru, a lepidlo nesmí vytékat z ložných a styčných spar ! (zamezení tep. mostů)
- hmoždinkování:
po zavadnutí nalepených desek. Pr.vrtáku je 8mm, počet hmoždinek do systému EPS-F je 4ks/m2, v nárožích dle stat.posouzení. Talíř hmoždinky se zapustí 2mm pod plochu izolantu, poté se ještě přestěrkuje, aby „nevystupoval“ z fasády
- osazení rohových profilů s integrovanou síťovinou:
(ztužení problematických detailů – rohy budovy, ostění a nadpraží oken)
- vytvoření výztužné vrstvy se sklotextilní síťovinou:
před celoplošným armováním se v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře, niky apod.) přidává sklotextilní síťovina, velikosti přířezů 50 x 25 cm. Síťovina se zastěrkuje do vrstvy lepicí stěrky a další vrstvy se aplikují až po zatuhnutí této vrstvy. Při následném celoplošném armování se na polystyrenové fasádní desky EPS-F nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10x10 mm lepicí stěrka, do které se vtlačí vertikálně shora dolů sklotextilní síťovina. Jednotlivé kusy sklotextilní síťoviny se budou překládat s přesahem 10 cm! Nerezovým hladítkem se sklotextilní síťovina vtlačí do vrstvy stěrky a zahladí.

Dodatečné vyztužení rohů oken a dveří
obr

- penetrace základním nátěrem:
po vyzrání a vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5 dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační nátěr se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin.
- nanesení tenkovrstvé probarvené omítky:
na fasádu bude aplikována probarvená omítka v požadovaném barevném odstínu a zrnitosti.
Postup: obsah balení s omítkou se promíchá pomaluběžným mísidlem, omítka se nanese hladítkem z nerezové oceli v tloušťce zrna a umělohmotným hladítkem se ihned po natažení, resp. po krátkém zavadnutí, strukturuje kruhovým pohybem. Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky.
Pro souvislou plochu fasády je potřebné použít materiál stejné výrobní šarže. Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se budou provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, aby bylo dosaženo esteticky bezchybného provedení.Související práce a konstrukce:

* ve fasádě budou zachovány stávající větrací otvory, zakončené na povrchu fasády odvětrávací mřížkou
* oplechování parapetů bude provedeno nové, rozšířené o tl. zateplení. Klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn plechů

* bude provedeno předsazení svislého svodu hromosvodu, včetně zajištění revize hromosvodu
* bude zajištěna likvidace odpadu po zateplení a uložení na řízenou skládku

 

 
 

 
 
picture picture picture